SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


Sidebar

Sponsor:


Recently Changed Pages:

View All Pages


View All TagsWIKI Disclaimer: As with most other things on the Internet, the content on this wiki is not supported. It was contributed by me and is published “as is”. It has worked for me, and might work for you.
Also note that any view or statement expressed anywhere on this site are strictly mine and not the opinions or views of my employer.


Pages with comments

PageDateDiscussionTags
2019/11/18 13:52 1 Comment

View All Comments

aixstorage

AIX Storage

Overzicht AIX Storage

aixstorage.jpg

 1. Volume Group (VG)
  • Verzameling schijven die toegankelijk zijn onder 1 naam.
 2. Volume Group Description Area (VGDA)
  • Per PV is er minimaal één VGDA waarin de data wordt bijgehouden van de gehele VG.
 3. Physical Volume (PV)
  • Een fysieke schijf, deze kan maar in één VG zitten.
 4. Physical Partition (PP)
  • Elke fysieke schijf is onderverdeeld in een aantal PPs. PPs hebben in de gehele VG dezelfde grootte.
 5. Logical Partition (LP)
  • Van dezelfde grootte als een PP, en elke LP is minimaal mapped naar 1 PP, maar dat kunnen we meer zijn (bij bijvoorbeeld mirroring)
 6. Logical Volume (LV)
  • Een mapping van een aantal PPs. Hierop wordt een filesysteem gedefinieerd.

Overige terminologie

Filesystem: een directory structuur om bestanden in op te slaan De root van een filesysteem heeft altijd het inode nummer 2 (bijvoorbeeld /home is de root van hd1) Inodes worden dan ook per filesysteem bijgehouden. Als je een filesysteem verwijderd of aanmaakt wordt ook het bijbehorende LV verwijderd of aangemaakt. Indien je een LV verwijderd of aanmaakt moet je het filesysteem nog handmatig verwijderen of aanmaken. Filesystems worden onder AIX bijgehouden in /etc/filesystems. Filesystems die in deze file staan zijn te mounten door hun mountpoint op te geven. Het mountpoint is ook de naam waaraan wordt gerefereerd indien je het hebt over een filesysteem.

Default filesystems: Tijdens het installeren van AIX wordt er een standaard VG gemaakt met de volgende filesystemen erin:

 1. / (root) = /dev/hd4
  • Bevat the OS bestanden en de bestanden benodigd voor opstarten
 2. /usr = /dev/hd2
  • Commando's, libraries en applicatie bestanden.
 3. /var = /dev/hd9var
  • Spool, ,log en mail bestanden. Inhoud is veel aan verandering onderhevig.
 4. /home = /dev/hd1
  • Home directories van gebruikers
 5. /tmp = /dev/hd3
 6. /opt = /dev/hd10opt
  • Bedoeld voor freeware en 3th party software
 7. /proc = /proc
  • Speciaal pseudo filesysteem wat in het geheugen wordt geladen voor threads en lichtgewicht processen.

JFS: Journaled FileSystem, het standaard filesysteem voor AIX. Voor meer informatie verwijs ik je naar de uitstekende pagina op wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/JFS2.

Inode extra info: Onderstaand verhaal is een standaard verhaal voor inodes onder Unix en Linux. Kleine verschillen kunnen voorkomen per distributie: Understanding UNIX / Linux filesystem Inodes The inode (index node) is a fundamental concept in the Linux filesystem. Each object in the filesystem is represented by an inode. But what are the objects? Let us try to understand it in simple words. Each and every file under Linux (and UNIX) has following attributes:

 • File type (executable, block special etc)
 • Permissions (read, write etc)
 • Owner
 • Group
 • File Size
 • File access, change and modification time (remember UNIX or Linux never stores file creation time, this is favorite question asked in UNIX/Linux sys admin job interview)
 • File deletion time
 • Number of links (soft/hard)
 • Extended attribute such as append only or no one can delete file including root user (immutability)
 • Access Control List (ACLs)

All the above information stored in an inode. In short the inode identifies the file and its attributes (as above) . Each inode is identified by a unique inode number within the file system. Inode is also know as index number.

How do I see file inode number?
> ls -i /etc/passwd
You can also use stat command to find out inode number and its attribute:
> stat /etc/passwd
Find and remove file using find command (necessary with special characters), type the command as follows:
> find . -inum 782263 -exec rm -i {} \;

Wat is een directory dan: Een directory is niets anders dan een tabel met de naam van de bestanden die erin staan en een verwijzing naar het inode nummer van deze bestanden. Indien je geen execute rechten hebt op een directory kun je niet de sprong maken naar de inode tabel en de extra info van de bestanden ophalen. Om een file te verwijderen heb je dus alleen maar lees en execute rechten nodig op de directory, geen rechten op de file zelf.

Commando's

CommandoUitleg
lsvg List all volume groups
lsvg -o List all active volume groups
lsvg rootvg List info over rootvg
lsvg -p rootvg List PVs in de volume group rootvg
lsvg -l rootvg List LVs in de volume group rootvg
mkvg Maak een volume group
extendvg Breidt een volume group uit
reducevg Maakt een volume group kleiner
varyoffvg vg1Schakelt de volume group vg1 tijdelijk uit
varyonvg vg1Schakelt de volume group vg1 weer in
lsvg | lsvg -i Geeft de info van alle volume groups
lsvg | lsvg -il Geeft alle logical volumes van alle volume groups
lsvg | lsvg -ip Geeft alle physical volumes van alle volume groups
df Display filesystems
df -m Display filesystems in MB
lsfs List all filesystems
du /home | sort -r -n Geeft de grootte van de mappen onder /home weer, grootste eerst
ls -l | sort +4b -nr Geeft de grootste file in de huidige directory
defragfsDefragmenteerd het opgegeven filesysteem
fsckControleert het opgegeven filesysteem
mount /tmp Mount het filesysteem /tmp (/dev/hd3)
lspv List all physical volumes
lspv hdisk0 List info over hdisk0
lspv -l hdisk0 List all LVs op hdisk0 en hun verspreiding over de schijf
lspv -p hdisk0 List all PPs op hdisk0 en welk LV daar op zit
lslv hd1 List info over het logical volume hd1
lslv -l hd1List de mate waarin het LV voldoet aan de policy in percentages
lslv -m hd1List de fysieke verdeling van het LV over de schijven
mklv Maak een logical volume
extendlv hd1 2Breidt het logical volume hd1 uit met 2 PPs
mklvcopy hd1 2 hdisk1Maak een totaal van 2 kopieën van het logical volume hd1 waarbij de nieuwe kopie op hdisk1 komt
chlvVerander een logical volume
rmlv hd1Verwijder het logical volume hd1
syncvg -l hd1 Synchroniseer het LV met zijn mirror (-p voor PV en -v voor VG)

Taken

Verwijder een volume group en de bijbehorende fysieke disks

bash-3.00# lsvg -p tempvg
tempvg:
PV_NAME      PV STATE     TOTAL PPs  FREE PPs  FREE DISTRIBUTION
hdisk2      active      799     166     160..00..00..00..06

bash-3.00# reducevg tempvg hdisk2
0516-016 ldeletepv: Cannot delete physical volume with allocated
    partitions. Use either migratepv to move the partitions or
    reducevg with the -d option to delete the partitions.
0516-884 reducevg: Unable to remove physical volume hdisk2.

bash-3.00# reducevg -d tempvg hdisk2
0516-914 rmlv: Warning, all data belonging to logical volume
    fslv04 on physical volume hdisk2 will be destroyed.
rmlv: Do you wish to continue? y(es) n(o)?
y
rmlv: Logical volume fslv04 is removed.
ldeletepv: Volume Group deleted since it contains no physical volumes.

bash-3.00# rmdev -d -l hdisk2
hdisk2 deleted
 • rmdev
  • -d ; verwijderd het device ook uit de device database
  • -l ; geeft het logical device aan wat je wilt verwijderen

Bekijk de grootte van een physical volume

Mogelijkheid 1:

bash-3.00# lspv hdisk1
PHYSICAL VOLUME:  hdisk1          VOLUME GROUP:   sanvg
PV IDENTIFIER:   0001320a6935cee8 VG IDENTIFIER   0001320a0000d4000000011b6935e652
PV STATE:      active
STALE PARTITIONS:  0            ALLOCATABLE:   yes
PP SIZE:      128 megabyte(s)     LOGICAL VOLUMES: 5
TOTAL PPs:     702 (89856 megabytes)  VG DESCRIPTORS:  2
FREE PPs:      4 (512 megabytes)    HOT SPARE:    no
USED PPs:      698 (89344 megabytes)  MAX REQUEST:   256 kilobytes
FREE DISTRIBUTION: 00..00..00..00..04
USED DISTRIBUTION: 141..140..140..140..137

Achter de regel TOTAL PPs: staat de grootte van de disk in MB

Mogelijkheid 2:

bash-3.00# bootinfo -s hdisk1
150528

Zoals je ziet zit er een verschil tussen de twee schijven. Het onderstaande commando kijkt echt naar de fysieke grootte van de disk, het bovenstaande commando naar de grootte van de disk zoals gedefinieerd in de device database. Om dit uit te breiden moet je onderstaande taak uitvoeren.

Vergroot beschikbare disk space van een SAN LUN

Info: In het geval dat je een SAN volume heb kan je op het san de grootte van het lun verhogen. Met onderstaande stappen kun je vervolgens de grootte van physieke schijf vergroten.

Vergroot fysieke disk:

# varyoffvg sanvg
# varyonvg sanvg
0516-1434 varyonvg: Following physical volumes appear to be grown in size.
    Run chvg command to activate the new space.
    hdisk1
# chvg -g sanvg
0516-1164 chvg: Volume group sanvg changed. With given characteristics sanvg
    can include upto 16 physical volumes with 2032 physical partitions each.

Je hebt nu de toegevoegde ruimte op het SAN ook daadwerkelijk aan hdisk toegevoegd. N.B. Dit wordt niet ondersteund voor het rootvg!!!

Vergroot logical volume:

# lsvg sanvg
VOLUME GROUP:    sanvg          VG IDENTIFIER: 0001320a0000d4000000011b6935e652
VG STATE:      active          PP SIZE:    128 megabyte(s)
VG PERMISSION:   read/write        TOTAL PPs:   1175 (150400 megabytes)
MAX LVs:      256           FREE PPs:    473 (60544 megabytes)
LVs:        5            USED PPs:    702 (89856 megabytes)
OPEN LVs:      2            QUORUM:     2
TOTAL PVs:     1            VG DESCRIPTORS: 2
STALE PVs:     0            STALE PPs:   0
ACTIVE PVs:     1            AUTO ON:    yes
MAX PPs per VG:   32512
MAX PPs per PV:   2032           MAX PVs:    16
LTG size (Dynamic): 256 kilobyte(s)     AUTO SYNC:   no
HOT SPARE:     no            BB POLICY:   relocatable

# lslv fslv03
LOGICAL VOLUME:   fslv03         VOLUME GROUP:  sanvg
LV IDENTIFIER:   0001320a0000d4000000011b6935e652.4 PERMISSION:   read/write
VG STATE:      active/complete    LV STATE:    opened/syncd
TYPE:        jfs2          WRITE VERIFY:  off
MAX LPs:      512          PP SIZE:    128 megabyte(s)
COPIES:       1           SCHED POLICY:  parallel
LPs:        476          PPs:      476
STALE PPs:     0           BB POLICY:   relocatable
INTER-POLICY:    minimum        RELOCATABLE:  yes
INTRA-POLICY:    middle         UPPER BOUND:  32
MOUNT POINT:    /var/data       LABEL:     /var/data
MIRROR WRITE CONSISTENCY: on/ACTIVE
EACH LP COPY ON A SEPARATE PV ?: yes
Serialize IO ?:   NO

Zoals je kunt zien heb je nu in het sanvg 473 PP's vrij. Deze wil je toevoegen aan het logical volume fslv03. Deze mag echter maar 512 PP's bevatten terwijl hij er al 476 heeft. Onderstaand commando verteld je dat ook:

# chfs -a size=121472M /var/data
0516-787 extendlv: Maximum allocation for logical volume fslv03
    is 512.

Je moet dus eerst het logical volume aanpassen:

# chlv -x 949 fslv03
# lslv fslv03
LOGICAL VOLUME:   fslv03         VOLUME GROUP:  sanvg
LV IDENTIFIER:   0001320a0000d4000000011b6935e652.4 PERMISSION:   read/write
VG STATE:      active/complete    LV STATE:    opened/syncd
TYPE:        jfs2          WRITE VERIFY:  off
MAX LPs:      949          PP SIZE:    128 megabyte(s)
COPIES:       1           SCHED POLICY:  parallel
LPs:        949          PPs:      949
STALE PPs:     0           BB POLICY:   relocatable
INTER-POLICY:    minimum        RELOCATABLE:  yes
INTRA-POLICY:    middle         UPPER BOUND:  32
MOUNT POINT:    /var/data       LABEL:     /var/data
MIRROR WRITE CONSISTENCY: on/ACTIVE
EACH LP COPY ON A SEPARATE PV ?: yes
Serialize IO ?:   NO

Je kan nu het filesystem uitbreiden:

# chfs -a size=121472M /var/data
Filesystem size changed to 248774656

Maak een nieuw filesystem uit een fysieke schijf

Welke schijven heb je:

bash-3.00# lspv
hdisk0     0001320a5613aa33          rootvg     active
hdisk1     0001320a6935cee8          sanvg      active
hdisk2     none                None

Maak eerst een volume groep aan:

bash-3.00# mkvg -y testvg hdisk2
0516-1254 mkvg: Changing the PVID in the ODM.
testvg

De schijf heeft nu een PVID gekregen:

bash-3.00# lspv
hdisk0     0001320a5613aa33          rootvg     active
hdisk1     0001320a6935cee8          sanvg      active
hdisk2     0001320a37f02546          testvg     active

Nu moet er nog een filesystem op. Dit doen we met smitty:

 • Smitty
  • System Storage Management (Physical & Logical Storage)
   • File Systems
    • Add / Change / Show / Delete File Systems
     • Enhanced Journaled File Systems
      • Add an Enhanced Journaled File System
      • Selecteer de juiste vg om een filesystem in te maken, in dit geval testvg, en vul de juiste gegevens in:

aixstorage-mkfs.jpg
Na het maken hoef je hem alleen nog te mounten:

mount /iscsifc

Wijzig mount eigenschappen van een filesystem

De eigenschappen van filesystems staan in AIX in het bestand /etc/filesystems:

bash-3.00# cat /etc/filesystems
* @(#)filesystems @(#)29    1.22 src/bos/etc/filesystems/filesystems, cmdfs, bos530 9/8/00 13:57:45
* IBM_PROLOG_BEGIN_TAG
* This is an automatically generated prolog.
*
* bos530 src/bos/etc/filesystems/filesystems 1.22
*
* Licensed Materials - Property of IBM
*
* (C) COPYRIGHT International Business Machines Corp. 1985,1993
* All Rights Reserved
*
* US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or
* disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.
*
* IBM_PROLOG_END_TAG
*
* COMPONENT_NAME: CMDFS
*
* FUNCTIONS: none
*
* ORIGINS: 27
*
* (C) COPYRIGHT International Business Machines Corp. 1985, 1993
* All Rights Reserved
* Licensed Materials - Property of IBM
*
* US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or
* disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.
*
*
*
* This version of /etc/filesystems assumes that only the root file system
* is created and ready. As new file systems are added, change the check,
* mount, free, log, vol and vfs entries for the appropriate stanza.
*

/:
    dev       = /dev/hd4
    vfs       = jfs2
    log       = /dev/hd8
    mount      = automatic
    check      = false
    type      = bootfs
    vol       = root
    free      = true

/home:
    dev       = /dev/hd1
    vfs       = jfs2
    log       = /dev/hd8
    mount      = true
    check      = true
    vol       = /home
    free      = false

/usr:
    dev       = /dev/hd2
    vfs       = jfs2
    log       = /dev/hd8
    mount      = automatic
    check      = false
    type      = bootfs
    vol       = /usr
    free      = false

/var:
    dev       = /dev/hd9var
    vfs       = jfs2
    log       = /dev/hd8
    mount      = automatic
    check      = false
    type      = bootfs
    vol       = /var
    free      = false

/tmp:
    dev       = /dev/hd3
    vfs       = jfs2
    log       = /dev/hd8
    mount      = automatic
    check      = false
    vol       = /tmp
    free      = false

/proc:
    dev    = /proc
    vol    = "/proc"
    mount   = true
    check   = false
    free   = false
    vfs    = procfs


/setup:
    dev       = /dev/fslv00
    vfs       = jfs2
    log       = /dev/hd8
    mount      = true
    account     = false


/opt:
    dev       = /dev/fslv01
    vfs       = jfs2
    log       = /dev/loglv00
    mount      = true
    check      = false
    options     = rw
    account     = false

/var/log:
    dev       = /dev/fslv02
    vfs       = jfs2
    log       = /dev/loglv00
    mount      = true
    check      = false
    options     = rw
    account     = false

/var/data:
    dev       = /dev/fslv03
    vfs       = jfs2
    log       = /dev/loglv00
    mount      = true
    check      = false
    options     = rw
    account     = false

Dit bestand is gewoon een text bestand en dus ook als zodanig te bewerken. Maar wijzigingen die je op deze manier maakt worden niet bewaard indien je een export en import doet van de volumegroup waar de filesystems inzitten. Indien je wijzigingen wilt maken die bewaard blijven moet je deze of doen met smitty of met het “chfs” commando. Hieronder worden een aantal opties beschreven:

Opties zetten:

chfs -p rw /opt
chfs -p rw /var/data
chfs -p rw /var/log

Automount zetten:

chfs -A yes /opt
chfs -A yes /var/data
chfs -A yes /var/log

Mountpoint aanpassen

bash-3.2# chfs -m /var/data1 /var/data
bash-3.2# chfs -m /var/backup1 /var/backup
bash-3.2# chfs -m /var/dump1 /var/dump
bash-3.2# chfs -m /var/log1 /var/log

Change iSCSI disk to FC disk

This is how to change a connected iSCSI disk to FibreChannel. Of course the SAN will have to be able to do this. First you have to remove the volume group from the server, and after changing the access protocol you can import the volume group again.

 1. Umount /mountpoint
 2. Varyoffvg testvg
 3. exportvg testvg
 4. rmdev -dl hdisk2

Change the initiator group in the SAN from iSCSI to FC and:

 1. cfgmgr
 2. importvg -y testvg hdisk2
 3. varyonvg testvg
 4. mount /mountpoint

Mount een ISO

Because there is no direct way of mounting an ISO on AIX we'll have to use a workaround.

Create a filesystem

Make sure you have a volume group with enough free space. In this example that's rootvg:

bash-3.2# lsvg -p rootvg
rootvg:
PV_NAME      PV STATE     TOTAL PPs  FREE PPs  FREE DISTRIBUTION
hdisk0      active      638     140     12..00..00..00..128

bash-3.2# lsvg rootvg
VOLUME GROUP:    rootvg          VG IDENTIFIER: 000153ba0000d4000000011ffa8be3fb
VG STATE:      active          PP SIZE:    32 megabyte(s)
VG PERMISSION:   read/write        TOTAL PPs:   638 (20416 megabytes)
MAX LVs:      256           FREE PPs:    140 (4480 megabytes)
LVs:        10            USED PPs:    498 (15936 megabytes)
OPEN LVs:      9            QUORUM:     2
TOTAL PVs:     1            VG DESCRIPTORS: 2
STALE PVs:     0            STALE PPs:   0
ACTIVE PVs:     1            AUTO ON:    yes
MAX PPs per VG:   32512
MAX PPs per PV:   1016           MAX PVs:    32
LTG size (Dynamic): 256 kilobyte(s)     AUTO SYNC:   no
HOT SPARE:     no            BB POLICY:   relocatable

As you can see the rootvg consists of one physical disk with a total of 140 free PPs, and each PP is 32 MB big.

Then you can create a filesystem:

bash-3.2# mklv -y cdlv -s n -L /dev/cdlv rootvg 672M hdisk0
cdlv
 • -y LVname
 • -s Strict
 • -L Label

You'll need a size big enough to support the ISOs you're going to mount. Mine biggest ISO is about 650 MB big, so 672 should be big enough.

Create a pseudo device

Use the dd command to create a pseudo-device. Ensure that the partition has enough space for the pseudo-device. In the following example command, the pseudo-device is /dev/cdlv.

bash-3.2# dd if=/tmp/iso/u817522.v1.iso of=/dev/cdlv
1141312+0 records in
1141312+0 records out

Note that this command may take a long time (took me 2 hours) and will create two dd processes:

bash-3.2# ps -ef | grep dd
  root 545020 589994  0 09:38:52 pts/3 0:00 dd if=/tmp/iso/u817522.v1.iso of=/dev/cdlv
  root 630938 545020  1 09:38:52 pts/3 0:00 dd if=/tmp/iso/u817522.v1.iso of=/dev/cdlv

Mount the pseudo device

Mount the device like a CD-ROM in AIX. Ensure that the mount point exists.

bash-3.2# mount -v cdrfs -o ro /dev/cdlv /mnt/iso
bash-3.2# ls /mnt/iso/
.Version RPMS   installp usr

Now the iso is mounted.

Undo the mount

Unmount the iso:

bash-3.2# umount /mnt/iso/

Remove the logical volume

bash-3.2# rmlv cdlv
Warning, all data contained on logical volume cdlv will be destroyed.
rmlv: Do you wish to continue? y(es) n(o)?
y
rmlv: Logical volume cdlv is removed.

Source

Mount a CD-ROM

To mount a CD-ROM on AIX:

 1. Switch user to root:
  1. $ su - root
 2. If necessary, enter the a command similar to following to unmount the currently mounted CD-ROM, then remove it from the drive:
  1. # umount /cdrom
  2. In this example, /cdrom is the mount point directory for the CD-ROM drive.
 3. Insert the appropriate CD-ROM into the CD-ROM drive, then enter a command similar to the following to mount it:
  1. # /usr/sbin/mount -rv cdrfs /dev/cd0 /cdrom
  2. # /usr/sbin/mount -v cdrfs -o ro /dev/cd0 /cdrom
  3. In this example, /dev/cd0 is the device name of the CD-ROM drive and /cdrom is the mount point directory.
 4. If the Installer is displaying the Disk Location dialog box, enter the CD-ROM mount point directory path, for example:
  1. /cdrom

Move filespace to another PV / add disk to VG

Done and tested by a collegue of mine:

 1. add new hdisk to vgname
  1. extendvg <vgname> <new hdisk>
 2. move PP's
  1. migratepv <old hdisk> <new hdisk>
 3. check USED/FREE
  1. lspv -p <old hdisk>
 4. check used PP on old hdisk
  1. lslv -p <old hdisk> | grep USED
 5. remove old disk from vg
  1. reducevg <vgname> <old hdisk>

Change disk properties of disks in use

This is a scenario in which the disk properties of the disks in volume group testvg needed to change, but without losing the files (of course):

bash-3.00# cd /
bash-3.00# umount /test
bash-3.00# varyoffvg testvg
bash-3.00# exportvg testvg
bash-3.00# chdev -l hdisk9 -a queue_depth=1
hdisk9 changed
bash-3.00# chdev -l hdisk10 -a queue_depth=1
hdisk10 changed
bash-3.00# importvg -y testvg hdisk9
testvg
bash-3.00# varyonvg testvg
bash-3.00# mount /test
bash-3.00# ls /test
GroteBestanden  KleineBestanden lost+found

Find LUN id and LUN info

Find manufacturer of LUN:

/home/root>lscfg -vl hdisk14
 hdisk14     U78A5.001.WIH0975-P1-C7-T2-W210000092B286179-L10000000000000 Other FC SCSI Disk Drive

    Manufacturer................IQSTOR
    Machine Type and Model......iQ2880
    ROS Level and ID............36313930
    Serial Number...............00586191
    Device Specific.(Z0)........000004125B005002
    Device Specific.(Z1)........110000790128

Find LUN id:

/home/root>lsattr -El hdisk14
clr_q     no                Device CLEARS its Queue on error True
location                    Location Label          True
lun_id    0x10000000000000         Logical Unit Number ID      False
max_transfer 0x40000             Maximum TRANSFER Size      True
node_name   0x210000092b286179        FC Node Name           False
pvid     000153caa9a979e40000000000000000 Physical volume identifier    False
q_err     yes               Use QERR bit           True
q_type    simple              Queuing TYPE           True
queue_depth  1                Queue DEPTH           True
reassign_to  120               REASSIGN time out value     True
rw_timeout  30                READ/WRITE time out value    True
scsi_id    0x11300             SCSI ID             False
start_timeout 60                START unit time out value    True
ww_name    0x210000092b286179        FC World Wide Name        False

lun_id: 0x10000000000000
Remove the first two and the last 12 digits: 10 in hex is 16 in dec

Another example:

:/home/root>lsattr -El hdisk6
clr_q     no                Device CLEARS its Queue on error True
location                    Location Label          True
lun_id    0xb000000000000         Logical Unit Number ID      False
max_transfer 0x40000             Maximum TRANSFER Size      True
node_name   0x290000092b286179        FC Node Name           False
pvid     000153ca127112140000000000000000 Physical volume identifier    False
q_err     yes               Use QERR bit           True
q_type    simple              Queuing TYPE           True
queue_depth  1                Queue DEPTH           True
reassign_to  120               REASSIGN time out value     True
rw_timeout  30                READ/WRITE time out value    True
scsi_id    0x11300             SCSI ID             False
start_timeout 60                START unit time out value    True
ww_name    0x290000092b286179        FC World Wide Name        False

lun_id: 0xb000000000000
Remove the first two and the last 12 digits: b in hex is 11 in dec

Find Open Files

root@aixbox:/>fuser -uc /
/:    0c(root)    1c(root)  90252c(root) 131230(root) 164004c(sjoerd) 233714(root) 286778c(root) 376888c(root) 381030(root) 426112c(sjoerd) 446480c(root) 512200(user5) 671846c(root) 692428c(root)  53604(root)  82320c(root)  86428c(root) 102864(root) 106858c(root) 123262c(root) 143796(root) 147916(root) 151818c(sjoerd) 213476(root) 229634(root) 598380c(user5) 606488c(sjoerd) 635164(root) 778542c(root) 782650c(sjoerd) 795126c(root)
root@aixbox:/>fuser -uc /var
/var:  233714c(root)  53604c(root) 102864c(root) 143796c(root) 147916c(root) 213476c(root) 229634c(root)

MPIO

Show SAN luns

With a NetApp SAN:

root@sanserver:/home/root>sanlun lun show
controller:     lun-pathname    device filename adapter protocol     lun size     lun state
  netapp2: /vol/sanserver_boot/boot hdisk0      fcs0   FCP     29.9g (32144097280)  GOOD

Set Path Priority

First query:

root@sanserver:/home/root>dotpaths -q
hdisk5 (path 0): Unoptimized path - Default priority is 1
hdisk5 (path 1): Optimized path - Default priority is 1
hdisk5 (path 2): Optimized path - Default priority is 1
hdisk5 (path 3): Unoptimized path - Default priority is 1

Than set:

Not prioritized yet:

root@sanserver:/home/root>dotpaths -v
hdisk0 (path 0): Unoptimized path - Current priority of 1 is correct
hdisk0 (path 1): Optimized path - Setting priority to 255
hdisk0 (path 2): Optimized path - Setting priority to 255
hdisk0 (path 3): Unoptimized path - Current priority of 1 is correct
Path priority set and/or verified for 1 disks, 2 total paths.

Already prioritized:

root@sanserver:/home/root>dotpaths -v
hdisk0 (path 0): Optimized path - Current priority of 255 is correct
hdisk0 (path 1): Optimized path - Current priority of 255 is correct
Path priority set and/or verified for 1 disks, 2 total paths.

See Number of Paths

root@sanserver:/home/root>lspath
Enabled hdisk0 fscsi0
Enabled hdisk0 fscsi1

See SAN Data

root@sanserver:/home/root>sanlun lun show -p
ONTAP_PATH: netapp2:/vol/sanserver_boot/boot
LUN: 0
LUN Size: 29.9g (32144097280)
Host Device: hdisk0
LUN State: GOOD
Controller_CF_State: Cluster Enabled
Controller Partner: netapp1
Multipath Provider: AIX Native
Multipathing Algorithm: round_robin

--------- ----------- ------ ------ ----------- ----------
MPIO   Controller AIX      Controller AIX MPIO
path   path    MPIO  host  target HBA path
status  type    path  HBA  port    priority
--------- ----------- ------ ------ ----------- ----------
Enabled    primary path0 fcs0    0b     255
Enabled    primary path1 fcs1    0d     255

Enable Failed Paths

When paths have gone wrong they stay in a disabled state until the operator enables them again: See failed paths:

root@aixbox:/home/root>lspath -l hdisk0
Enabled hdisk0 fscsi0
Failed  hdisk0 fscsi0
Enabled hdisk0 fscsi1
Failed  hdisk0 fscsi1

Enable the failed paths:

root@aixbox:/home/root>chpath -l hdisk0 -s enable
paths Changed
root@aixbox:/home/root>lspath -l hdisk0
Enabled hdisk0 fscsi0
Enabled hdisk0 fscsi0
Enabled hdisk0 fscsi1
Enabled hdisk0 fscsi1

You can also do that per adapter:

root@aixbox:/home/root>chpath -l hdisk0 -p fscsi1 -s enable

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
N G C O O
 
aixstorage.txt · Last modified: 2019/11/18 12:21 (external edit)