SHIFT

--- Sjoerd Hooft's InFormation Technology ---

User Tools

Site Tools


Sidebar

Sponsor:


Recently Changed Pages:

View All Pages


View All TagsWIKI Disclaimer: As with most other things on the Internet, the content on this wiki is not supported. It was contributed by me and is published “as is”. It has worked for me, and might work for you.
Also note that any view or statement expressed anywhere on this site are strictly mine and not the opinions or views of my employer.


Pages with comments

PageDateDiscussionTags
2019/11/18 13:52 1 Comment

View All Comments

algemenevoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inleiding

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden is en blijft een voorwerp van geschillen tussen partijen. In een recente zaak (augustus 2008) bij de rechtbank Rotterdam gaat de eisende partij die zich op de toepasselijkheid van zijn voorwaarden beroept, helaas nat. De rechtbank constateert dat uit de overgelegde bewijsstukken enkel blijkt dat op de factuur staat vermeld dat eiseres algemene voorwaarden hanteert.
Vervolgens concludeert de rechtbank: “volgens vaste rechtspraak is het versturen van één factuur met daarop aan de onderzijde in kleine letters vermeld de toepasselijkheid van algemene voorwaarden onvoldoende om aan te nemen dat tussen partijen algemene voorwaarden zijn overeengekomen.”
Het is juridisch wat kort door de bocht, maar in de praktijk komt het er inderdaad wel op neer. Onthoud, er gelden in principe twee criteria: (i) zijn de voorwaarden door de wederpartij aanvaard, en (ii) is er tijdig gelegenheid geboden aan de wederpartij om kennis te nemen van die voorwaarden. Doorgaans gaat het nat op criterium (ii) - ook wel de terhandstellingsplicht genoemd - die er op neerkomt dat een kopie van de voorwaarden aan de wederpartij is verstrekt. Met een enkele verwijzing voldoe je daar in beginsel niet aan.

Bron SOLV: http://www.solv.nl/index.php?blz=3&nid=4326
Uitspraak Rechter: http://zoeken.rechtspraak.nl/weekoverzicht/default.aspx?details=true&datum_tussen_tm=26-9-2008&rechtsgebieddisplay=Civiel&instantietype=&instantie=&searchtype=ljn&ljn=BF2075&u_ljn=BF2075

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
K D᠎ D F Z
 
algemenevoorwaarden.txt · Last modified: 2019/11/18 12:21 (external edit)